Gündem

Diyanet’in rakı davası reddedildi

Diyanet İşleri Başkanlığının, Mey Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine, Yeni Rakı Âlâ markasının dini değer ve sembol içerdiği gerekçesiyle hükümsüzlüğüne karar verilmesini isteyerek açtığı dava reddedildi.  Diyanet İşleri Başkanlığı yaklaşı…

Diyanet İşleri Başkanlığının, Mey Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine, Yeni Rakı Âlâ markasının dini değer ve sembol içerdiği gerekçesiyle hükümsüzlüğüne karar verilmesini isteyerek açtığı dava reddedildi. 

Diyanet İşleri Başkanlığı yaklaşık 3 yıl önce İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesine açtığı davanın dilekçesinde, Yeni Rakı Âlâ markasında yer alan ‘âlâ’ sözcüğü ile Din İşleri Yüksek Kurulundan “Dinen haram kılınan bir nesne için Allah’ın sıfatlarından birinin marka olarak kullanılması doğru olmadığı” şeklinde görüş aldığını belirtti.

Türkçe, iyi, pekiyi, yüksek, pek yüksek, pek güzel, nefis, enfes gibi anlamlara gelen sözcüğün,  Arapça’da biraz farklı bir telafuzla en yüksek, daha yüksek, yüce, en üstte gibi sözlük anlamlarıyla değişik kullanımlara sahip olduğunu belirten Diyanet,  Âlâ kelimesinin Allah’ın sıfatları arasında yer aldığı gerekçesiyle, Yeni Rakı Âlâ markasının hükümsüzlüğüne karar verilmesini mahkemeden istedi.

KURAN’DA ALLAH’IN YÜCELİĞİNİ İFADE EDİYOR 

Mahkemeye sunulan dilekçede, şu görüşelere yer verildi;

“Âlâ isminin bir içki türüne verilmesiyle ilgili dikkat çeken bir başka husus da bu isimlendirmenin Kuranda içki hakkındaki olumsuz nitelemeye muarız ve övücü bir mahiyet arz etmesidir.

Zira Allah Kur’an-ı Kerim’de içki ve türlerini ‘Şeytan işi çirkin kötü şeyler’ kapsamında değerlendirmiştir. Sonuç olarak Türkçemizde her ne kadar iyi, pekiyi, anlamında kullanılmış olsa da Cenab-ı Hakk’ın sıfatlarında biri olan ‘Âlâ’yı çağrıştırması Kur’an-ı Kerim’de sure ismi olarak geçmesi, gelenekte dini çağrışımı bulunması ve Allah Teala’nın haram kıldığı bir nesneyi övme, yüceltme anlamı taşıması yönleriyle bahis konusu ismin bir içki türüne ad/marka olarak kullanılmasının dinen uygun olmadığı değerlendirilmektedir.”

DİNİ DEĞER İÇERİYOR 

Dilekçede ayrıca Sınai Mülkiyet Kanunu’na atıf yapılarak, dini değerleri ve sembolleri içeren işaretlerin mevcut olması halinde mahkeme tarafından markanın hükümsüzlüğüne karar verileceği öne sürüldü.

 DAVA REDDEDİLDİ

Mey Alkollü İçkiler Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi ise davanın reddini istedi. Bugün görülen duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Mahkeme davanın bittiğini belirterek gerekçesi sonradan açıklanmak üzere davanın reddedildiğini taraf avukatlarına açıkladı.

Diğer Haberler